Verslagen 2014
 • De Waterbus tijdens de Week van de Mobiliteit in Brussel
  Ter gelegenheid van de Week van de Mobiliteit voer de Waterbus uit op dinsdag 16, woensdag 17, donderdag 18 én op Autoloze Zondag 21 september 2014.

 • Terreinbezoek per boot aan de Brusselse kanaalzone
  tussen Brussel-centrum en de gewestgrens
  Toelichting van het goedgekeurde Brusselse 'Kanaalplan'
  en van diverse projecten


  Tijdens de tocht op woensdag 20 augustus 2014, een gezamenlijke organisatie van Brussels by Water, Co÷rdinatie Zenne en Kanaaltochten Brabant, werd door verschillende sprekers info verstrekt over het Brusselse 'Kanaalplan', de projecten langs het kanaal en over de uitdagingen terzake. Deze studienamiddag op het terrein wilde de deelnemers een beter inzicht en juister beeld geven in de belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die zich thans ontrollen of op het getouw staan op en om het 'Zennekanaal' te Brussel. De deelnemers konden vragen stellen en meningen formuleren.

  De regeringsverklaring van het nieuwe Brusselse Hoofdstedelijk Bestuur laat er geen twijfel over bestaan. De Kanaalzone is en wordt DE zone waarop het Brussels Gewest inzet voor de volgende 10 jaar:... "de Kanaalzone is de nieuwe ruggengraat van het Brussels Gewest", "de vernieuwingen in de kanaalzone zullen symbool staan voor de vernieuwing van Brussel", "Het is op en rondom het Kanaal dat het Brussel van 2025 zal gerealiseerd worden", ...

  Vandaag zijn reeds belangrijke veranderingen zichtbaar van de metamorfose die reeds een aantal jaren geleden werd ingezet rond het kanaal: Tour & Taxis, UP-Site woontoren, de vele nieuwe woonprojecten, het passief kantoor van Leefmilieu Brussel, Abattoir, Bellevue/Meininger Hotel, Haven-Zuid, enz.

  Deze veranderingen roepen ook vragen op: "wordt ook gedacht aan de mobiliteitsproblematiek als duizenden nieuwe woon- en werkgelegenheden worden ingepland langsheen het kanaal dat reeds erg filegevoelig is? Zal ook meer ruimte gecreŰerd worden voor voetgangers en fietsers? In hoeverre zal het kanaalomgeving ook 'vergroenen' en een meer leefbare omgeving worden? Wordt erop gemikt om van het kanaal ook een kwalitatieve en aantrekkelijke publieke ruimte te maken? Wordt in het verder uit te werken Brussels Kanaalplan ook aandacht besteed aan een aantal aspecten die grensoverschrijdend zijn: de waterbeheersing, de waterkwaliteit, het scheepvaartvervoer, de natuurontwikkeling, ...?"

  - uitnodiging en programma >
  - fotoverslag >
  - downloadbare foto's >
  - Inleiding tot het 'Kanaalplan': 'Het Kanaalgebied in Brussel', synthese van
    de toespraak van Dirk Van De Putte, adjunct-directeur ADT-ATO >
  - meer achtergrondinformatie en documentatie over deze activiteit,
    over het Kanaal en het Kanaalplan (binnenkort online)
  - lees nu reeds >

 • Zomerrondvaarten in Brussel
  Van 5 juli t/m 17 augustus 2014 werden - zoals elk jaar sinds 2005 - de 'Zomerrondvaarten in Brussel' georganiseerd.
  Elke namiddag (behalve op maandag): korte gegidste rondvaarten van 50 min.
  Elke dinsdag-, vrijdag- en zaterdagavond in juli en augustus: aperitief cruises.
  - foto's van de zomerrondvaarten 2014 >
  - programma >
  - filmpje >

 • Brabantse Vaar-, fiets en wandelhappening
  Op donderdag 1 mei 2014 kon je de Brabantse kanalen ontdekken tijdens de Brabantse Vaar-, fiets- & wandelhappening! Deze happening was meteen ook de start van het toeristisch vaarseizoen in Brussel en Brabant.
  - beeldverslag van de Vaarhappening 2014 >

 • Geleide boottochten voor Brusselse scholen
  Van 17 maart tot 4 april 2014 werden de geleide boottochten voor Brusselse scholen met de steun van het Brussels Gewest georganiseerd. Het doel is de Brusselse leerlingen en hun leerkrachten voor de verschillende functies van het kanaal en de haven te sensibiliseren.
  - uitnodiging >
  - praktische info >
  - evaluatieformulier >terug >
verslagen-fotos_img1
verslagen-fotos_img2
verslagen-fotos_img3
verslagen-fotos_img4