Brussels by Water vzw (BBW) is een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor de toeristisch-recreatieve en educatieve benutting van de bevaarbare waterlopen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BBW werkt rond de gedachte dat Brussel haar imago en hoedanigheid van 'stad en gewest aan het water' beter moet erkennen, waarderen, promoten en benutten.

Vandaag zijn de waterlopen, naast transportwegen voor goederen, aantrekkelijke groene en 'trage' wegen geworden die een rol spelen voor een nieuw soort van personenmobiliteit: namelijk het varen, fietsen en wandelen op en om de waterweg.

In nauwe samenwerking met haar partnerorganisaties 'Scaldisnet', 'Kanaaltochten Brabant' en 'Circuits Brabant-Hainaut' wil Brussels by Water deze 'verbindingsfunctie' onder de aandacht brengen door een regelmatig en ruim aanbod van kwalitatieve en betaalbare passagiersvaarten. Het gaat daarbij zowel om boottochten vanuit, als naar en in Brussel en Brabant die wekelijks op vaste dagen georganiseerd worden. Deze gegidste tochten worden gecombineerd met rondleidingen en aansluitende activiteiten, inclusief fiets- en wandeltochten.

Daarnaast organiseert Brussels by Water publieke manifestaties op en om de waterlopen (of verleent haar medewerking) en tracht via samenwerking met partners uit Brussel en de andere gewesten te komen tot een gestroomlijnde integrale aanpak.

Brussels by Water werkt samen met haar partners aan een documentatiecentrum rond water en waterlopen, organiseert onderzoeken en studiebijeenkomsten. Zij geeft beleidsadvies rond de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de waterwegen en werkt hiervoor projecten uit.

Het toeristisch aanbod van Brussels by Water en van zijn regionale partners wordt uitgevoerd door Rivertours. Het boekingskantoor Rivertours staat in voor reservaties van boottochten, combinaties boot-fietstochten en combinaties boot-toeristische bezoeken. Ook al de logistiek omtrent deze excursies wordt door Rivertours verzorgd.

over-ons_img1
over-ons_img2