Is deze mail onleesbaar, klik hier. Pour la version française, cliquez ici.

logos
 
UITNODIGING

voor een terreinbezoek aan de Brusselse kanaalzone
tussen Sainctelette en de zuidelijke Brusselse gewestgrens
met toelichting van het Kanaalplan van de Brussels Gewestregering,
van de projecten-in-uitvoering en de geplande projecten langs het kanaal
tijdens een boottocht

op woensdag 20 augustus 2014 van 15u tot 17.30uGeachte genodigde,

Brussels by Water, Kanaaltochten Brabant en Coördinatie Zenne hebben het genoegen u uit te nodigen tot deelname aan een interessante boottocht op woensdag 20 augustus 2014 waarbij zal gevaren worden van de Akenkaai in het centrum van Brussel tot de gewestgrens ter hoogte van Drogenbos/Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw).

Tijdens de tocht wordt door verschillende sprekers info verstrekt over het Brusselse ‘Kanaalplan’, de projecten langs het kanaal en over de uitdagingen terzake.
De bedoeling van deze namiddag is dat de deelnemers een beter inzicht en juister beeld verwerven in de belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die zich thans ontrollen of op het getouw staan op en om het kanaal te Brussel.
Door de deelnemers kunnen vragen gesteld worden en meningen geformuleerd.

De regeringsverklaring van het nieuwe Brusselse Hoofdstedelijk Bestuur laat er geen twijfel over bestaan. De Kanaalzone is en wordt DE zone waarop het Brussels Gewest inzet voor de volgende 10 jaar:... "de Kanaalzone is de nieuwe ruggengraat van het Brussels Gewest", "de vernieuwingen in de kanaalzone zullen symbool staan voor de vernieuwing van Brussel", "Het is op en rondom het Kanaal dat het Brussel van 2025 zal gerealiseerd worden", ...

Vandaag zijn reeds belangrijke veranderingen zichtbaar van de metamorfose die reeds een aantal jaren geleden werd ingezet rond het kanaal: Tour & Taxis, Up Site woontoren, de vele nieuwe woonprojecten, het passief kantoor van Leefmilieu Brussel, Abatan, Bellevue/Meininger Hotel, Haven-Zuid, enz.

Deze veranderingen roepen ook vragen op: "wordt ook gedacht aan de mobiliteitsproblematiek als duizenden nieuwe woon- en werkgelegenheden worden ingepland langsheen het kanaal dat reeds erg filegevoelig is?
Zal ook meer ruimte gecreëerd worden voor voetgangers en fietsers? In hoeverre zal het kanaalomgeving ook 'vergroenen' en een meer leefbare omgeving worden? Wordt erop gemikt om van het kanaal ook een kwalitatieve en aantrekkelijke publieke ruimte te maken? Wordt in het verder uit te werken Brussels Kanaalplan ook aandacht besteed aan een aantal aspecten die grensoverschrijdend zijn: de waterbeheersing, de waterkwaliteit, het scheepvaartvervoer, de natuurontwikkeling...?"

Alles wijst erop dat u als deelnemer op een ontspannen, aangename maar ook leerrijke tocht mag rekenen!
U kan gratis deelnemen, maar inschrijven is noodzakelijk via dit inschrijvingsformulier.
Na inschrijving worden de laatste details toegestuurd.

Tot deze boottocht worden uitgenodigd: de Brusselse parlementairen en hun medewerkers die reeds hun interesse toonden voor de kanaalzone, de mandatarissen uit de drie betrokken gemeenten (Brussel, Sint-Jans-Molenbeek en Anderlecht), de Havenautoriteiten, de havenbedrijven en vertegenwoordigers van projecten langs het kanaal, de verenigingen die werken rond het kanaal en de in het kanaal geïnteresseerde mandatarissen en burgers.

Praktisch: de deelnemers kunnen na de ontscheping aan de Molens van Ruisbroek om 17.30u terugkeren per autocar, per trein of met de eigen fiets (de fiets kan meegenomen worden aan boord).
Voor wie gebruik maakt van de door de organisatoren ingelegde autocar, is de aankomst aan de Akenkaai (nabij Sainctelette) voorzien omstreeks 18u.

Vriendelijke groeten,Namens

Brussels by Water, David Kuborn,

Kanaaltochten Brabant, Tom Dehaene,

Coördinatie Zenne-Coordination Senne, Ophélie Goemaere


 

BRUSSELS BY WATER - Tel.: 02 203 64 06 - E-mail - www.brusselsbywater.be
KANAALTOCHTEN BRABANT - Tel.: 02 203 14 59 - E-mail - www.kanaaltochtenbrabant.be
COORDINATIE ZENNE-COORDINATION SENNE - Tel.: 02 206 12 07/03- E-mail - www.coordinatiezenne.be

Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.