‘Brussel, stad aan het water:
de vele functies van het kanaal en de haven'


Het programma van de Brusselse educatieve boottochten 'Brussel, stad aan het water:
de vele functies van het kanaal en de haven' wordt continu opgevolgd en
bijgestuurd waar nodig.
Geregeld houden we een enquête onder de leerkrachten die meevaren. Uw oordeel is voor ons
van groot belang. Mogen wij u vragen enkele minuten tijd vrij te maken voor het invullen en
versturen van dit evaluatieformulier? Graag één ingevuld formulier per afzonderlijke groep.
(*) = verplicht in te vullen


Naam van de leerkracht*:
School, klas*:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Datum van de tocht*:
Lesgever tijdens de tocht:

INSCHRIJVING
Hoe bent u in contact gekomen met het project?

website uitnodiging via e-mail mond-tot-mond
uitnodiging via brief vroegere deelname

andere

Heeft u de praktische info op tijd gekregen (plan opstapplaats, bevestiging, ...)?
JA NEEN
Opmerkingen/suggesties over dit deel?VOORBEREIDING

Heeft u het dossier ‘Met de stroom mee - Brussel langs het water’ vooraf gebruikt in de klas?
JA NEEN
Was deze informatie te veel voldoende te weinig
Was dit op het niveau van de leerlingen? JA te moeilijk te gemakkelijk
Opmerkingen/suggesties over dit deel?


BOOTTOCHT
Algemene indruk
zeer goed goed voldoende slecht zeer slecht
Voldoet het programma aan de eindtermen/doelstellingen van uw lesprogramma?
JA gedeeltelijk NEEN
De inhoud was
zeer goed goed voldoende slecht zeer slecht
De manier waarop het gebracht werd was
zeer goed goed voldoende slecht zeer slecht
Was de moeilijkheidsgraad aangepast aan het niveau van de leerlingen?
JA gedeeltelijk NEEN
Opmerkingen/suggesties over dit deel?


ALGEMEEN
Bent u nog van plan om met uw klas mee te varen met de educatieve boottochten
'Brussel, stad aan het water: de vele functies van het kanaal en de haven'?
zeker en vast misschien NEEN
Meent u dat er iets zal bijblijven bij de leerlingen van deze boottocht?
JA NEEN
Opmerkingen/suggesties over dit deel?
Wat vond u het (de)sterkste/zwakste punt(en) van de begeleide boottocht?
Heeft u op dezelfde dag de boottocht gecombineerd met een andere activiteit?
JA NEEN
Indien ja, welke?
Zou u uw collega's deze activiteit aanbevelen?
JA NEEN

Indien neen, waarom niet:

Wenst u meer informatie over onze activiteiten?
JA NEE

Indien ja, op welk e-mailadres?

namens Brussels by Water HARTELIJK BEDANKT!